Om Kristine

Om Kristine

Ligesom mange andre mennesker har mit liv og min karriere været præget af de valg jeg har taget. Og måden jeg har taget valg på har i særdeleshed præget min oplevelse af mine valg. Desuden har mit mentale styresystem og mine mentale overbevisninger været med til at jeg ofte har følt mig fastlåst omkring mine valg. Nu hvor jeg har fået øje på disse mønstre arbejder jeg ihærdigt på at løsrive mig og være i kontakt med både mine følelser og min intuition så valg – store som små – stemmer mere overens med min sande natur.

Jeg ønsker at inspirere, motivere og støtte dig til at leve et meningsfyldt liv som resonerer med din sjæl. Og hvor de valg der løbende træffes afspejler hele dig.

Mange oplever, at de ikke ved hvad deres sjæl kalder på, hvem de egentligt er hvis de skulle definere sig selv fra deres inderste kerne eller sjæl. Vores liv er præget af valg og valg bliver ofte taget ud fra normer, kultur, vaner, muligheder osv. I vores barndom er der andre som tager valg for os og lærer os at tage såkaldte fornuftige valg, at tilpasse os ydre krav og forventninger. Når vi bliver ældre er ansvaret for vores valg ikke længere i hænderne på vores forældre, lærere eller andre voksne – de er i hænderne på os selv og blevet vores eget ansvar. Men på det tidspunkt er vi ofte kommet så langt væk fra os selv at valg sjældent tages udfra et dybt følt sted i os, men mere udfra hvad vi har tillært os, hvad vi bør og hvad der forventes – eller hvad vi tror vi skal og bør for at være gode mennesker.

Jeg har gennem årene taget min egen medicin. Det jeg laver i dag er langt fra det, som jeg oprindeligt uddannede mig til at blive. I 1996 blev jeg færdig som humanbiolog fra Københavns Universitet. Efterfølgende arbejdede jeg godt 15 år i den farmaceutisk industri. Mit arbejdsliv var præget af mange tilsyneladende spændende opgaver, dygtige kolleger og rejser, og utrolig lange arbejdsdage, følelser af pligt og fastlåshed i hverdagens trædemølle. Jeg havde et velbetalt og ambitiøst lederjob og gode kolleger, men jeg følte sjældent glæde, overskud, begejstring og meningsfylde i mit arbejdsliv. Jeg havde ikke overskuddet eller indsigten i hvad jeg ellers skulle lave – og vigtigst af alt heller intet mod til at lytte til min sjæls kalden.

 

DET JEG ØNSKER AT TILBYDE DIG

I mit arbejde med klienter oplever jeg ofte det samme. At der f.eks. skal en opsigelse eller en sygmelding med en alvorlig stressreaktion til før, at alvoren og ambitionen om at gøre noget andet i sit arbejdsliv bevidst sender personen i nye retninger.

Jeg har gennem tiden selv opsøgt hjælp til personlig udvikling og da jeg skulle etablere mig som selvstændig. Og jeg synes selvfølgelig ikke, at det altid har været nemt. Ofte har jeg tvivlet og også ændret fokus flere gange indtil nu, hvor jeg har fundet det, jeg brænder for. Jeg tilbyder nu at hjælpe mennesker i deres udvikling af deres personlige ståsted og/eller af deres arbejdsliv.

Hvad enten du kommer som privat person eller din arbejdsplads supporterer dit forløb, er det fantastisk at opleve når mennesker formår at leve i større overensstemmelse med deres essence og dybe kerneværdier.

 

MIN FAGLIGE BAGGRUND

Jeg er som skrevet oprindelig uddannet cand scient i humanbiologi fra Københavns Universitet i 1996. Den uddannelse blev mit adgangskort til mit første job i medicinal industrien. Ret hurtigt følte jeg stor interesse for mine kolleger/medarbejdere dvs. menneskene i organisationen – deres udvikling, motivation, udfordringer med samarbejde, job-life balance, trivsel osv. Jeg blev projektleder og personaleleder og videreuddannede mig som psykoterapeut (2006, Psykoterapeutisk Institut) og sidenhen som leder (2012, Diplom i ledelse fra DTU Diplom). Senere blev jeg også optaget af at forstå hvorfor og hvordan mange – rigtig mange – desværre fortsat oplever i større eller mindre grad at blive syge af stress, angst og depressioner. Jeg tog derfor en stresscoachuddannelse i 2015 (Matzau erhverspsykologer) for at få en større faglig indsigt på det område. Senest har jeg uddannet med til clairvoyant hos Birgitte Pragst (www.birgittepragst.com). Dette forløb har understøttet min proces med at komme hjem i mig selv og finde ro og hvile og rumme hele min talentkerne – inklusive mine clairvoyante evner.