TurnThePage Circles

Sunday Circles

Sunday Circles er skabt til dig, som ønsker øget selvindsigt samt input og inspiration til at kunne tage bevidste valg for dig selv i dit liv.

At deltage i Sunday Circles er relevant for dig, som måske oplever, at du:

 • Mærker en trang til at noget forandre sig i dit liv
 • Ønsker input og inspiration til at skabe det (nye) liv du ønsker dig
 • Oplever at livsforandringer har skabt en forvirring inden i dig
 • Føler dig fastlåst eller, at du er gået i stå i din karriere eller i dit parforhold
 • Er frustreret over ikke at vide hvad det er der ’tager’ din energi og din livsglæde
 • Er træt af, at du ser forhindringer før muligheder for at indfri dine drømme
 • Længes efter større ro og afklaring omkring de beslutninger du skal træffe i dit liv
 • Af og til føler et tomrum og ensomhed – måske fordi din familie ikke længere har brug for dig på samme måde som tidligere eller
 • Drømmer om mere lethed og livsglæde i hverdagen

Hvis du kan genkende nogle af disse udfordringer i dit liv, så kan deltagelse i en Sunday Circle være inspirerende, givende og relevant for dig at deltage i.

Hvad får du ud af at deltage?
Når du deltager i Sunday Circles, giver du dig selv en timeout og en mulighed for at vende blikket indad. Gennem guidede meditationer, refleksion og støtte bliver de udfordringer og de beslutninger, du står over for netop nu i dit liv meget konkrete. Du får skærpet opmærksomheden på, hvad der skal til for at nå dine ønsker, og hvad der potentielt står i vejen for din fortsatte udvikling. Der vil være korte oplæg, intuitionsøvelser, støtte og vejledning så du opnår en større klarhed.

Du får muligheden for at se på dig selv og dit liv på alle planer eller fra flere perspektiver – nemlig både dine handlinger, dine følelser og overbevisninger og din intution. 

Vil du være en del af en Sunday Circle?
Ønsker du at leve med større klarhed og bevidsthed om dig selv og måske finde en ny retning som giver større mening for dig, så er du meget velkommen i en Sunday Circle.

Hvad indeholder Sunday Circles?
Sunday Circles er et forløb over fire møder. Vi mødes i en mindre gruppe og arbejder på en effektiv og konkret måde med netop det, som fylder i dit liv. I cirklen er alle velkomne og der er tid til at følge den enkelte, så alle kan arbejde med netop deres egne ønsker. Du vil opleve at du ikke kun udvikler dig af de erfaringer du selv gør dig, men i lige så høj grad inspireres af de andre deltageres proces.

1. søndag – din væren og eksistens

Ved den første cirkel byder jeg velkommen og vi indleder hele forløbet. Herefter taler vi om vores væren og de fire eksistentielle grundvilkår, som gælder for alle mennesker.

2. søndag – dine følelser

Ved den anden cirkel skærper vi vores opmærksomhed på den følelsesmæssige kontakt til os selv. Vi undersøger dit perspektiv i livet – er det et sted med kærlighed og tillid eller et sted med frygt og bekymring?

3. søndag – dine tanker

Ved denne cirkel vender vi opmærksomheden mod vores tanker og de – ofte ubevidste – overbevisninger og leveregler, som af og til kan være styrende og begrænsende for hvad vi tillader os at gøre.

4. søndag – dit ønske

På baggrund af indsigterne fra de forrige cirkler formulerer du et ønske, som du gerne vil opnå i dit liv netop nu. Ved hjælp af din intuition og de kraftfulde kort fra Intuitiv Solutions® får du indsigt i ny veje frem, hvad der holder dig tilbage og hvilke kvaliteter, som du særligt skal trække på for at opnå, det du ønsker. Herefter afsluttes forløbet.

Sunday Circles er:

 • 4 møder á 4 timer
 • Korte oplæg om forskellige emner
 • Guidede meditationer og øvelser
 • Små hjemmeopgaver
 • En skøn nærværende gruppe at lade dig inspirere af og støtte dig til
 • Vejledning og input i din og gruppens proces af professionel og erfaren facilitator
 • En notesbog til dine refleksioner og input til din proces
 • Lækre snacks, kaffe, the og vand

Sunday Circles foregår i Brønshøj
Ved hvert Sunday Circle møde vil du opleve at blive guidet gennem meditationer, som skaber ro og nærvær og igangsætter refleksioner over forskellige temaer. Du skærper dit fokus på din egen proces og får input og inspiration til de udfordringer og beslutninger du står med netop nu gennem forskellige øvelser.

Sunday Circles er cirkler af mennesker, energi og nærvær. Min intension er at skabe et rum for ærlige og åbne samtaler i et trygt rum, hvor du bliver bevidst om hvordan dine handlinger, følelser, tanker og valg påvirker dit liv, dit nærvær og din relation til dig selv og andre. I en cirkel bliver du set og hørt, som den du er og du får muligheden for at spejle dig i andre og lade dig inspirere.
Der er plads til max 6 deltagere i en Sunday Circles.

Datoer for den kommende cirkel:

 4. oktober, 25. oktober, 8. november og 22. november kl. 13-17

2020-pris:

1600,- for 4 møder á 4 timer.

Mere information:

Læs mere om Kristine her

Printvenlig information om Sunday Circles – se her

Ring eller skriv for at få yderligere oplysninger og booke din plads til kt@turnthepage.dk eller 40780070