Fra rekruttering til værdiskabende medarbejder

Sådan sikrer du, at din nye medarbejders on-boarding bliver positiv og effektiv

’Fra rekruttering til værdiskabende medarbejder’ er et 2 dages kursus for ledere, der rekrutterer nye medarbejdere og som ønsker en effektiv start på samarbejdet, hvor medarbejderen føler sig godt modtaget og hurtigt bidrager og skaber værdi. Og som desuden ønsker at udnytte den viden der opnås ved rekrutteringen mere optimalt i medarbejderens fortsatte udvikling.

Kurset er relevant for dig hvis du:

  • ønsker at byde din nye medarbejder velkommen på en professionel og effektiv måde
  • tidligere har oplevet, at dine nye medarbejdere somme tider har haft svært ved at komme ordentlig ind i opgaverne og er for længe om at bidrage til løsning af opgaverne
  • oplever, at den viden, du får igennem rekrutteringsprocessen, ikke udnyttes optimalt i den fortsatte udvikling af din nye medarbejder
  • ved, at den nye medarbejders start hos jer kan have store konsekvenser – både positive og negative – men at du ikke helt ved hvordan du bedst griber opstarten an
  • vil bidrage til forebyggelse af stress og mistrivsel hos din nye medarbejder og resten af teamet
  • oplever, at planlægning af on-boarding af og til bliver nedprioriteret, fordi det føles uoverskueligt i en presset hverdag

Efter kurset vil du opleve, at du har fået indsigt, idéer og redskaber til at:

  • tilrettelægge et enkelt og effektivt on-boarding program, som både tager højde for faglige og personlige udfordringer hos den nye medarbejder
  • forstå og håndtere de grundlæggende psykologiske udfordringer, som man typisk oplever som ny medarbejder og som kollega når man skal samarbejde
  • planlægge et konkret udviklingsforløb ud fra rekrutteringssamtalerne og eventuelle test
  • vurdere hvilke ressourcer der kræves for at integrere og klæde den nye medarbejder bedst muligt på

Med forløbet vil du derfor få et overblik over hvilket on-boarding program, der skal tilrettelægges for din nye medarbejder, udnytte de ressourcer som I har lagt i rekruttering til fortsat at udvikle medarbejderen, hurtigt opnå et værdifuldt udbytte af din nye medarbejder og nedsætte risikoen for konflikter, stress og mistrivsel i afdelingen.

Sådan foregår kurset?

Kurset er en blanding af teori, diskussioner, sparring og individuelt arbejde.

Inden kurset vil du modtage en forberedende opgave, som vil hjælpe dig med at sætte fokus og øge dit udbytte af kurset. Undervejs vil du få mulighed for at arbejde konkret med on-boarding hos jer og sætte konkrete mål, som du kan arbejde videre med efter kurset.

Efter kurset har du mulighed for at få en times telefonisk sparring omkring de udfordringer, du støder på ved implementeringen af jeres nye on-boarding processer.

Er du nysgerrig for at vide mere?

Kontakt mig gerne for yderlige info på 40780070 eller skriv en mail til kt@turnthepage.dk

 

Hvorfor sætte fokus på on-boarding?

For at øge medarbejdernes værdi gennem deres ansættelse er det vigtigt at udvikle medarbejderne. De fleste arbejdspladser er opmærksomme på at det er afgørende af at rekruttere de rigtige medarbejder for at opnå det bedste match til opgaven og arbejdspladsens kultur. Mange er knapt så opmærksomme på medarbejderens integration på arbejdspladsen. Konsekvensen kan være at det tager længere tid før medarbejderen selvstændig kan løse opgaver og føler at han/hun er faldet til. En dårlig on-boarding oplevelse kan sætte langvarige spor i medarbejderens oplevelse af at starte sit arbejdsliv hos jer og i værste fald føre til at medarbejderen søger nye græsgange. En dårlig start kan også give negativ omtale af virksomheden og ledelsen i netværket.

Hvad er et on-boarding program?

Et individuelt tilrettelagt program for den nye medarbejder, som dels er planlagt inden medarbejderens første arbejdsdag og dels tilrettelægges løbende sammen med medarbejderen. Et on-boading program giver medarbejderen mulighed for hurtigere at kunne løse opgaver selvstændigt, giver et grundigt indblik i organisationens sammensætning og kultur og giver den nye medarbejder en positiv velkomst og oplevelse af at høre til.

Hvad er udbyttet af et on-boarding program på længere sigt?

Under rekrutteringsprocessen undersøges og vurderes den nye medarbejders faglige og personlige kompetencer i forhold til arbejdsopgaver, kolleger og arbejdspladsens kultur. Meget af den konkrete viden fra f.eks. test bliver ofte ikke brugt effektivt nok når medarbejderen starter på arbejdspladsen. Et godt tilrettelagt on-boarding program fører til et udviklingsprogram som er baseret på viden fra rekrutteringen og kan med fordel igangsættes fra start af og integreres som en del af medarbejderens udviklingsplaner og samtaler.