Engagement og energi

Læring, kompetenceudvikling og fokus på trivsel i arbejdslivet giver mig energi og glæde.

Jeg brænder for at hjælpe med at udvikle kompetente mennesker, som trives på jobbet.

Jeg tror på, at hvis alle mennesker føler, at der er nogle helt særlige forventninger specielt til dem, så bliver de klar til at yde mere og de bliver motiveret til at opnå ny kompetencer. Og motiverede mennesker, som er gearet til at bruge sin viden skaber gode resultater. Lederne har en afgørende rolle i at få det til at ske. Men ved de, hvordan de skal gøre det i praksis? Jeg er optaget af at hjælpe lederne til at skabe rammen for en udviklende proces, som målretter medarbejdernes uddannelsesaktiviteter mod virksomhedens målsætninger.

Jeg hjælper ledergruppen og projektgruppen med at udvikle og lede strategien for kompetenceudvikling og jeg hjælper den enkelte person med at udvikle sit potentiale.

Arbejdsmiljøet er alfa og omega for et godt læringsmiljø.

Man lærer hvis man er tryg og har et fysisk og psykisk overskud til at gøre noget nyt og bryde ud af gamle vaner. Derfor beskæftiger jeg mig også med vurderinger og analyser af virksomheders psykiske arbejdsmiljø og stressforebyggelse. Særligt lederens rolle på tidspunkter hvor medarbejderne er særligt udfordret – når forandringernes vinde blæser op til orkan. De fleste arbejdspladser oplever ikke starten og afslutningen af forandringsprocesser da hverdagen er så præget af konstante forandringer. I kølvandet af forandringer er uklarheder i roller, samarbejdspartnere, forventninger, behov mv. Der er så store krav på altid at kunne præstere og levere resultater og det i en fart, som desværre ofte medføre stressbelastede medarbejdere. At navigere i forandringer og at komme ud af stress og helst undgå stress er derfor også min store passion.

Baggrund

Mit navn er Kristine Törnqvist. Jeg er oprindelig uddannet Humanbiolog fra Københavns Universitet i 1996. I tillæg har jeg en Diplom i ledelse fra DTU i 2012. Her specialiserede jeg mig motivation og læring hos ledende videnarbejdere. Desuden afsluttede jeg i 2006 en 4 årige psykoterapeutisk uddannelse fra Psykoterapeutisk Institut i København. I 2015 blev jeg certificeret stresscoach hos Matzau Erhvervspykologer. Desuden har jeg gennemført certificeringer med AS3’s Transition Coaching Programme, akkrediteret på Foundation-niveau af European Mentoring and Coaching Council (EMCC) og opnået certificering i Occupational Personality Questionnaire (OPQ32) og Motivational Questionnaire (MQ) ved CEB|SHL Talent Measurement.

I gennem 15 år har jeg arbejdet som projektleder og linjeleder i medicinalindustrien og 1½ år som freelanceunderviser i intensiv personlig udvikling for primært ledere i det private erhvervsliv.

I 2012 startede jeg firmaet TurnThePage, som målrettet arbejder med etablering og ledelse læringsstrategier med enkle læringsprocesser og stresscoaching og rådgivning, som fører til effektiv og synlig kompetenceudvikling og trivsel på arbejdspladsen. Jeg underviser desuden på Teknologisk Institut og er freelancer hos AS3 som outplacement rådgiver. I gennem en længere periode har jeg desuden være fast tilknyttet hos Prescriba som psykologisk rådgiver og telefonisk stresscoach.

TurnThePage en værdifuld samarbejdspartner

Det der gør TurnThePage til en værdifuld samarbejdspartner, er især min evne til at kunne se udfordringer ved læring på arbejdspladsen fra både ledelsens og medarbejdernes side. Jeg holder et strategiske overblik og benytter mig af min store erfaring som leder og sætter det sammen med viden om personlig udvikling. Alle opgaver bliver løst som særligt tilrettelagte opgaver. Jeg udbyder ingen standard hyldevarer, men tilpasser det altid min kundes ønsker og mit mål er at få min kunde i mål.

Personligheds- og motivationstest og en velgennemtænkt uddannelsesstrategi samt individuel coaching af medarbejdere og ledere gør, at virksomheder på en helt ny måde kan optimere deres kursusbudgetter og accelerere kompetenceudviklingen og dermed forandringsprocesser.

Som stresscoach og -rådgiver er jeg desuden optaget af at skabe læring til virksomheden og den enkelte leder. For at en stressramt medarbejder skal komme fuldt tilbage på arbejdspladsen kræver det ofte mere end et eksterne stresssamtaler hos en psykolog. Rådgivning til ledelsen om hvordan den enkelt medarbejder bedst indsluses i jobbet igen og hvordan virksomheden forebygger og udvikler en professionel stresspolitik er ofte afgørende for et effektivt og langtidsholdbart arbejdsmiljø,

For flere detaljer om min baggrund se min LinkedIn profil

Nogle udtalelser om min person:

Det har været meget trygt og behageligt at arbejde sammen med Kristine. Hun er utrolig god til at lytte og meget empatisk. Alle følte sig trygge og respekterede og deltog med stor iver i øvelserne og diskussionerne. Det hele foregik på en meget professionel og diskret måde.

Mette Ravn, Larix A/S

Jeg synes, at det der især har givet værdi for mig er, at Kristine har været så god til at se, hvem jeg er og har hjulpet mig med at sætte ord på.

Signe Bohn-Jespersen, Ferring Pharmaceuticals A/S

Kristine Törnqvist has a very professional, skilled and listening approach which gives the necessary room for learning and personal development – for both the individual and the group.

Heidi Rasmussen, Alpha Relocation Global Services A/S

Ønsker du mere information eller yderligere reference-personer, som du kan henvende dig til, er du meget velkommen til at kontakte mig på telefonen (+45 4078 0070) eller ved at sende mig en e-mail (kristine@turnthepage.dk).