Individuelle kompetenceudviklingsforløb

Er du medarbejder? (er du leder se længere nede)

‘Fra Kursus til Kompetence’ er relevant for dig, hvis du tidligere har:

 • været frustreret over at få brugt den nye viden, som du fik da du var på kursus
 • været træt af ikke at få åbnet kursusmappen og komme i gang med at implementere din nye viden
 • følt at opgaven er uoverskuelig og uden klarhed
 • manglet en sparringspartner til at fastholde processen og hjælpe med at finde en klar, realistisk og motiverende målsætning
 • haft brug for en coach til at skubbe dig lidt ud af din comfort zone og sætte gang i din udvikling

Med et ‘Fra Kursus til Kompetence’ forløb får du:

 • kvalificeret sparring igennem hele processen fra før du tager afsted på kursus til 3 måneder efter
 • et arbejdshæfte som er lige til at gå til og som guider dig gennem processen
 • en coach, som støtter din udvikling i læringsprocessen
 • en ‘fast hånd’, der hjælper dig til at holde fokus i en travl hverdag

Det opnår du:

 • Du vil opleve nye sider af dig selv
 • Du vil nå de mål, som du har sat dig får – og måske endnu flere – eller andre, som viste sig at være mere relevante
 • Du vil opfordres og udfordres på at samarbejde med din leder omkring din faglige og personlige udvikling på arbejdspladsen
 • Du vil få nye redskaber til støtte i din udvikling, som du kan bruge igen og igen

Jeg er 100% sikker på, at hvis jeg ikke havde deltaget i dette forløb, så ville jeg ikke have brugt konferencen som andet end faglig inspiration, og jeg havde ikke igangsat det udviklingsprojekt, som vi nu er igang med.

Signe Bohn-Jespersen, Clinical Document Management, Ferring Pharmaceuticals A/S

Forløbet ser sådan ud:

Et forløb med ‘Fra Kursus til Kompetence’ strækker sig over ca. 4 måneder og inkluderer:

 • telefonisk kontakt med dig inden kurset inkl. gennemgang af det elektroniske arbejdshæfte
 • 3 møder med dig á 1 time på din arbejdsplads. Første møde finder sted indenfor de første to uger efter kurset er afsluttet. Herefter mødes vi i uge 6 og 12 efter kursets afslutning, afhængig af kursets karakter og udformning.

Hvis der er behov for at mødes på andre tidspunkter eller flere gange, kan dette aftales individuelt.

Teorien bag:

‘Fra Kursus til Kompetence’ bygger bl.a. på national og international forskning om motivation og omsætning af viden mellem uddannelsessted og arbejdsplads. Forløbet inddrager derfor følgende elementer:

 • du forstår dit behov og motivation for at lære
 • du  beksriver en ambitiøs og realistisk målsætning
 • du får information om hvordan man skaber et positivt og anerkendende læringsmiljø
 • du kommer til at reflektere og frisætte ikke-erkendt (tavs) viden
 • du får støtte i lærerprocessen, som fremmer refleksionsprocesser
 • du skal anvende din ny viden på arbejdspladsen umiddelbart efter kurset

Kontakt mig, hvis du vil vide mere om forløbet og hvad du kan opnå ved at arbejde systematisk med din kompetenceudvikling og få et tilbud.

 

______________________________________________________________________________________

Er du leder?

Se her hvordan du kan få støtte til udvikling af dine medarbejdere og endelig få noget ud af dit kursusbudget og et reelt løft af kompetenceniveauet.

Et tilbud om ‘Fra Kursus til Kompetence’ er relevant for dig som leder, hvis du:

 • er frustreret over, at dine medarbejderes kursusdeltagelse ofte ender med blot at blive endnu en kursusmappe på hylden
 • synes, at det er en udfordring at finde tid til at følge op på medarbejdernes læring efter endt kursus
 • gerne vil give en eller flere medarbejderes en særlig fokuseret mulighed for at sætte skub i kompetenceudviklingen
 • ved, at næste skridt i din medarbejders udvikling også handler om at turde tage nogle personlige udfordringer op for at kunne anvende det lærte i dagligdagen
 •  ønsker hjælp til opfølgning og organiseret vidensdeling i din afdeling

Et forløb med ‘Fra Kursus til Kompetence’ giver dig og din afdeling mulighed for at

 • finde motivationen til at opsætte konkrete læringsmål i en prioriteret rækkefølge
 • forstå og overvinde ’overspringshandlinger’ og nå i mål
 • omsætte ny viden til praksis i hverdagen
 • blive opmærksom på de organisatoriske udfordringer og få idéer til, hvordan du og dine medarbejdere kan komme videre
 • lave en plan for relevant vidensdeling så ny viden bliver tilgængelig for alle

‘Fra Kursus til Kompetence’ er et specialiseret coachende forløb, som sikrer, at læring fra kurser omsættes til organisatorisk læring i praksis i hverdagen.

Relevant omsat viden i praksis giver kompetencer, som skaber resultater og merværdi for hele organisationen. Viden, som ikke omsættes til handling, er blot ord i en kursusmappe.

Forløbet ser sådan ud:

Et forløb med ‘Fra Kursus til Kompetence’ strækker sig over ca. 4 måneder og inkluderer:

 • indledende telefonisk kontakt med dig, som nærmeste leder om betydningen af et positivt og anerkendende læringsmiljø (anbefales, men det er ikke obligatorisk)
 • telefonisk kontakt med medarbejderen inden kurset inkl. gennemgang af elektronisk arbejdshæfte
 • 3 møder med medarbejderen á 1 time fortrinsvist på medarbejderens arbejdsplads. Første møde finder sted indenfor de første to uger efter kurset er afsluttet. Herefter er der møder i uge 6 og 12 efter kursets afslutning, afhængig af kursets karakter og udformning.

Hvis der er behov for at mødes på andre tidspunkter eller flere gange, kan dette aftales individuelt.

Din involvering:

Som leder er det op til dig, hvor meget du ønsker at være involveret i processen, inden kurset starter. Jeg forventer, at du og den pågældende medarbejder indbyrdes aftaler målet for deltagelse i det aktuelle kursus. Jo større engagement og jo flere positive forventninger du har til medarbejderens læringsproces, jo større udbytte kan du forvente at få.

Teorien bag:

‘Fra Kursus til Kompetence’ bygger bl.a. på national og international forskning om motivation og omsætning af viden mellem uddannelsessted og arbejdsplads. Forløbet inddrager derfor følgende elementer:

 • dine medarbejdere skal forstå sit behov og motivation for at lære
 • dine medarbejdere skal  beskrive en ambitiøs og realistisk målsætning
 • du får information om hvordan man skaber et positivt og anerkendende læringsmiljø
 • dine medarbejdere kommer til at reflektere og frisætte ikke-erkendt (tavs) viden
 • dine medarbejdere får støtte i lærerprocessen, som fremmer refleksionsprocesser
 • dine medarbejdere skal anvende deres ny viden på arbejdspladsen umiddelbart efter kurset

Kontakt mig, hvis du vil vide mere om forløbet og hvad du kan opnå ved at få støtte til at arbejde systematisk med kompetenceudvikling.