Ledelse af Læringsprocesser 

Et internt kursus for virksomheder, som er ambitiøse med deres medarbejderes kompetenceudvikling

Målgruppe:

Kurset ‘Ledelse af Læringsprocesser’ er relevant for ledere, som:

 • er ledere for medarbejdere eller førstelinje-ledere
 • ofte ikke får fulgt ordentlig op på medarbejderes kurser og efteruddannelse
 • ønsker at skabe en rød tråd mellem den enkelte medarbejders behov for udvikling og virksomhedens målsætning
 • ved at kompetenceudvikling ikke kun handler om at sende medarbejderne på spændende kursus, men brænder efter at lære mere hvordan de kan strukturere og få værktøjerne til at støtte deres medarbejderes læringsforløb på jobbet
 • ønsker at vide hvordan de kan fremme implementering af processer i forandringer
 • drømmer om skabe et læringsmiljø, som er positivt og anerkendende og hvor medarbejderne tager et fælles ansvar for læring og vidensdeling
 • vil udvikle deres egne kompetencer som lærings-facilitatorer på arbejdspladsen

’Ledelse af Læringsprocesser’ er skabt til at lære ledere, hvordan de kan lede deres medarbejdere læringsprocesser og dermed øge udbyttet af kursusbudgettet og fremme medarbejdernes kompetenceudvikling.

Virksomhedens udbytte:

Dette kursus er en del af lederens lærerproces, hvor han/hun vil lære

 • at strukturere læringsprocesser på jobbet og dermed øge udbyttet af den tidsmæssige og økonomiske investering i videreuddannelse
 • at vælge de rette kursusaktiviteter, der retter sig mod de organisatoriske målsætninger
 • hvad der skal til for at skabe et positivt og anerkendende læringsmiljø
 • sin egen rolle som lærings-facilitator at kende

’Ledelse af Læringsprocesser’ er et kursus fordelt på to moduler (2+1 dag), som i mindre grupper sætter fokus på rollen som leder og facilitator af medarbejdernes kompetenceudvikling. Kurset skal opfattes som en del af et læringsforløb, som strækker sig over 12 uger. Forløbet inddeles i tre faser: Før og efter 1. modul (2-dage) og selve modul 1. Modul 2 anses som en del af opfølgningen.

Struktur og indhold:

For at viden fra et kursus effektivt skal omsættes til kompetencer på en arbejdsplads, skal man som leder gøre en aktiv indsats og støtte sin medarbejder i læringsprocessen. Det mentale mindset for læringsprocessen på arbejdspladsen, selve læringsprocessen og -miljøet og samarbejdet mellem leder og medarbejder er afgørende for en succesfuld kompetenceudvikling.

Og det er det dette forløb handler om.

Strukturen i kurset ’Ledelse af Læringsprocesser’ følger selvfølgelig principperne om effektiv læring og transfer af viden fra kursus til arbejdsplads. Det gør kurset til en oplevelsesorienteret proces, hvor lederne selv mærker effekten af det, de skal lære at gøre i andre sammenhænge.

Læringsprocessen omkring kurset er opdelt i tre faser:

Før kurset:

Før kurset udleveres et elektronisk arbejdshæfte, som skal følge lederen igennem hele forløbet. Derefter vil der være et individuelt telefonmøde for at sikre at lederen er afklaret med sin motivation for at lære og fastsættelse af sine konkrete målsætning(er).

Det er en stor fordel hvis disse mål også drøftes og bakkes op af lederens leder. Hvis det ønskes kan han/hun eventuel deltage i det indledende telefonmøde for at blive sat ind i forløbet og få mulighed for støtte processen.

Under kurset:

Under selve kurset er det vigtigt, at lederen deltager aktivt og løbende reflektere over sine egne læringsmål og omsætter dem til konkrete handlingsplaner, som passer ind i sin organisation.

Efter kurset:

Efter kurset (modul 1) er det vigtigt, at læringsprocessen fortsætter på arbejdspladsen. For at støtte opfølgningsprocessen er der planlagt to telefonmøder i 5. og 12. uge. Desuden vil modul 2 være et mødet, som er forankrings- og erfarings orienteret. Her vil vi arbejde med action learning metoden og lederen får mulighed for at få input og feedback fra sine medkursister.

Opbakning og positive forventninger fra lederens leders side er også meget vigtig i opfølgningsfasen.

Yderligere telefonmøder og/eller face-to-face møder kan aftales hvis dette ønskes.

Hvis du, som HR konsulent tænker på………

at det at lære at lede læringsprocesser på arbejdspladsen koster både tid og (ekstra) penge – udover dem som man normalt bruger på at deltage i et kursus, så se det i stedet som en økonomisk investering. Fremadrettet vil virksomheden opleve at investeringen var god, når I oplever hvordan I øger udbyttet af efteruddannelse og får gladere og mere engagerede medarbejdere.

Pris:

Tilbud vil blive udarbejdet, da det vil afhængige af jeres behov som f.eks. af antallet deltagere og omfanget af det endelige program.

Kontakt:

Har du spørgsmål til forløbet er du velkommen til at ringe/sms 4078 0070 eller sende en mail til kristine@turnthepage.dk