Her er et udpluk af det mine kunder siger:

Rikke Mørkeberg, som ønskede et konkret redskab til at støtte afdelingens performance kultur, udtaler:

I den farmaceutiske verden har vi rigtig meget fokus på træning. I min ledergruppe følte vi, at vi brugte mange ressourcer på træning, kurser og konferencer, men at det var tvivlsomt om medarbejderne faktisk lærte noget. Efter forløbet med TurnThePage ser vi et trænings/uddannelsesforløb som meget mere end bare den tid man bruger på selve uddannelsen. Vi er især blevet gode til at planlægge/vurdere et forløb inden det starter, så vi sikre os at medarbejderen og firmaet får mest ud af det. Det er især vigtigt, at lederen prioriterer at være en aktiv del af uddannelsesforløbet både før og efter. Dette har også vist sig at være meget mere motiverende og anerkendende for medarbejderen.

Det har været at stor værdi, at Kristine selv har været leder. Hun har under hele forløbet været meget fleksibel og åben for at tilpasse samarbejdet og forløbet så vi i løbet af året har fået det optimeret, så det gav størst mulig mening og udbytte for os.”

Rikke Mørkeberg, Director Drug Development, ALK Abelló

Morten Bolø, som skulle udrulle og træne medarbejderne i et nyt IT system, udtaler:

Som ekstern konsulent har det været super godt at samarbejde med Kristine i forbindelse med udrulningen og implementering af et større globalt IT system. Jeg kontaktede Kristine, da jeg vurderede, at systemet ville medføre markante ændringer i folks arbejdsprocesser og at jeg derfor havde behov for at binde forandringsledelse sammen med træningen i systemet. At bruge TurnThePage’s metodeapparat omkring optimering af læringsprocesser på arbejdspladsen har vidst sig at være en rigtig god investering. Det, at vi tidligt i planlægningen fik fokus på vigtigheden af læringsprocessens faser før og efter selve træningen især involvering af brugernes nærmeste leder, har gjort, at vi fik brugt vores ressourcer optimalt. Alle kom meget forberedte til træningen, og organisationen var bedre rustet til at integrere det nye system over meget kort tid.

Jeg vil afgjort bruge Kristine igen og kan klart anbefale alle andre, som skal udrulle nye systemer og implementere nye processer i en organisation, at gøre det samme.” 

Morten Bolø, Konsulent, 7N

Marie Arendttorp, som deltog i et karriecoachingforløb, udtaler:

Jeg er fuldt ud tilfreds med forløbet hos Kristine. Kristine er en vaskeægte skattejæger. Med intuition og fornemmelse for hvem jeg er, og hvad jeg kan, har hun formået at skabe en ny to på mig selv og tillid til mine evner.
Kristine er nærværende og velforberedt, og har formået at hjælpe mig til at ordne min værktøjskasse, så det basale er på plads. Hun er superskarp og motiverende. Jeg vil anbefale hende til alle jeg kender, som kunne bruge et skub i karrieren.

Marie Arendttorp

Birgitte, som var ramt af stress, udtaler efter hun igen er retur på sit arbejde:

Jeg startede hos Kristine meget tidligt i mit stressforløb, hvor jeg var gået på deltid for at komme ovenpå igen. Jeg havde slet ikke forstået omfanget af, hvad der var på færde. Undervejs i mit forløb var Kristine knivskarp i sine betragtninger, analyser og rådgivning, og hun så tværs igennem mig, ofte, og længe inden jeg selv var i stand til at gennemskue, hvad der havde været de udløsende kræfter i forhold til min stress.

Fordi jeg tog den tid, det krævede, møder jeg i dag ind på arbejde med redskaber og ny mental huld, som gør, at jeg hele tiden er på forkant med situationen. Jeg har et andet fokus på mit arbejde end tidligere, styrer automatisk udenom det, der stresser og mærker i tide, når nok er nok.  For mig har Kristine været en uvurderlig støtte – ikke mindst under et møde med min arbejdsgiver. Uden hendes støtte og vejledninger var jeg formodentlig vendt langt hurtigere tilbage til mit job – og endnu hurtigere været tilbage på en ny og langt alvorligere sygemelding! Jeg vil på det varmeste anbefale Kristine som coach til enhver, der rammes af stress.

Birgitte

Lisbet Vandvig, som ønskede at sætte fokus på kompetenceudvikling og opfølgning efter kurser og konferencer i sin afdeling, udtaler:

”Mit ledelsesteam mødte TurnThePage’s læringskoncept om ’Fra kursus til kompetence’ ved en præsentation til et ledergruppemøde. Konceptet tilsigter, at vi i højere grad kan få struktureret læringsforløb og brugt viden opnået ved kurser. Det virkede meget relevant og er i overensstemmelse med det fokus på kompetenceudvikling, som vi gerne vil have i afdelingen. To medarbejdere fik muligheden for at prøve teorien i praksis med hver sit personlige forløb med Kristine Törnqvist. Både medarbejderne og deres ledere har været meget begejstrede og været i stand til at omsætte teorien til praksis.

Efter afslutningen af hele forløbet og et opfølgende møde med Kristine er jeg yderligere blevet bekræftet i min bevidsthed om lederens vigtige rolle i at sikre at kompetenceudviklingen fortsætter på arbejdspladsen i dagligdagen efter medarbejderne har deltaget i et kursus. Dette har vist sig at være til gavn for den enkelte medarbejder, men også for hele teamet og på sigt forretningen. Et coachende input fra en ekstern kilde som TurnThePage har bestemt bidraget yderligere hertil.”

Lisbet Vandvig, MD, Senior Director, Clinical Operations, Ferring Pharmaceuticals A/S

Regnar Kirkeby, som deltog i kurset ‘Effektiv kompetenceudvikling og vidensdeling’ reflekterer og deler efterfølgende tanker om videndeling:

Tak for et godt kursus!

I fredags besøgte jeg en virksomheds nye domicil, og det var meget spændende at opleve den måde der her fokuseres på at skabe rum til kaffemøder og smalltalk. Som vi drøftede på kurset er det vigtigt at skabe miljøer, hvor viden både trækkes (PULL) og skubbes (PUSH). I denne virksomhed er der en mangfoldighed af små møderum eller miljøer, hvor personalet kan mødes ustruktureret over en kop kaffe. Sådanne steder vil der helt naturligt blive udvekslet både PUSH og PULL! For at fremme lysten til at bruge fælles tid i disse rum har der været ekstra fokus på at gøre kaffen attraktiv. Direktøren jokede med at man endda har forlænget brygningstiden så det er nødvendigt at gøre længere ophold…  Jeg synes at det skaber endnu mere fortælling til det som vi talte om…

Samtidig har jeg også funderet over det ’rum’ der er mellem viden (som er fakta) og spørgsmål (hvor fakta efterspørges). Dette rum må være udveksling af synspunkter, og det ser jeg som et tredje ben i det fokus jeg vil sætte på vidensdeling i 2016.

Det var nogle strøtanker, som jeg gerne har villet bringe videre til dig i taknemmelighed over det gode kursus ‘Effektiv kompetenceudvikling og vidensdeling på jobbet’ hos Teknologisk Institut!

Regnar Kirkeby, afdelingsleder

Susanne Thyssen Rasmussen, som ønskede træning og implementering af lederstyrede læringsprocesser i forbindelse med introduktion af et nyt IT værktøj, udtaler :

“Kristine has opened our eyes to new perspectives on learning and learning processes. She has a pleasant and easy personality and is very good at delivering the messages across. We have in our departments had a very good effect of the learning principles and I can absolutely recommend Kristine for future sessions.”

Susanne Thyssen Rasmussen, Head of Section, LEO Pharma A/S

Heidi Rasmussen, som ønskede at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø, udtaler:

“Jeg kontaktede Kristine Törnqvist fra TurnThePage igen, da vi tidligere havde erfaret, at hun var super god til at analysere vores situation og give os en direkte og nuanceret feedback. Det var præcis det , vi havde brug for nu. Det var vigtigt, at nogen udefra fik et grundigt indblik i vores psykiske arbejdsmiljø set fra medarbejdernes side. Og jeg havde brug for én, jeg kunne stole på, ville forholde sig nuanceret til vores situation og organisation og samtidig give mig og min ledergruppe en feedback og konstruktiv vejledning, så vi kunne komme videre. Jeg fik til fulde opfyldt mine forventninger – og mere end det.

Det har været lidt af en øjenåbner for os og efterfølgende har små og større tiltag ført til både større trivsel og en mere effektiv organisation. Kristine evner at skabe et fortroligt rum med både ledere og medarbejdere og hjælpe den enkelte der, hvor der er et særligt behov. Jeg vil anbefale alle ledere at benytte sig af Kristines kompetencer, når man har brug for at forbedre arbejdsmiljøet. Hun er hurtig til at sætte sig ind i ens behov, og er fleksibel og god at samarbejde med.”

Heidi Rasmussen, Managing Director, Alfa Quality Moving

Susan Sforzini, som ønskede hjælp udvikling af en ny forretningsmodel, udtaler:

“Kristine Törnqvist fra TurnThePage har introduceret en ny arbejdsmetode til mine medarbejdere og jeg  – at blive meget mere konkrete og fokuserede på vores målsætning omkring deltagelse i eksterne kurser og konferencer. Denne arbejdsmetode er nu blever en fast rutine og det har gjort det sjovere og mere målrettet at være afsted på kurser og konferencer.

Helt konkret hjalp Kristine os med at facilitere et vidensdelingsforløb som tog udgangspunkt i to medarbejderes deltagelse i en konference og det udviklede sig til to meget interaktive ½ dags workshops for hele afdelingen, hvor vi i fællesskab udviklede en ny forretningsmodel. Denne er nu blevet en integreret del af den måde, vi arbejder på med vores eksterne partnere.

Med Kristines fokus på læring og vidensdeling, er det efterfølgende lykkedes for os at holde fast i processen og løbende få reflekteret og delt vores erfaringer – ikke kun ved brug af modellen, men ved også i langt højere grad at dele vores viden i hverdagen. Kristine arbejder meget dedikeret og følger opgaven helt til dørs, så man som leder føler sig hjulpet og tryg hele vejen igennem processen.

En stor tak til Kristine.”

Susan Mølbach Sforzini, Head of Clinical Outsourcing, LEO Pharma A/S

Lisbeth Juhl Christensen, som ønskede medarbejderworkshops, hvor medarbejderne blev udfordret på deres intuitive mindset, udtaler:

“Kære Kristine

Tak for din indsats og din super evne til at tilpasse, der hvor vi nu har været på de to ret specielle sessions, du har haft sammen med os. Jeg er så tilfreds med dagen og din idé med at binde det hele sammen var rigtig godt tænkt. Vi snakkes bestemt ved igen inden længe – er spændt på, hvor denne rejse tager os hen.”

Lisbeth Juhl Christensen, Direktør, StemCare A/S

 Signe Bohn-Jespersen, som fulgte forløbet ‘Fra kursus til kompetence’, udtalte i starten af forløbet:

“Allerede før min to-dages konference kan jeg se en kæmpe fordel ved at følge dette forløb. Arbejdshæftet er nemt at gå til og ‘tvinger’ mig til at finde min motivation og målsætning med at deltage i konferencen. Det har virkelig gjort, at jeg glæder mig til at komme afsted og lære noget! Min leder og jeg kan helt konkret se, hvad jeg skal have ud af konferencen, og hvad jeg kan forvente at arbejde med, når jeg kommer hjem. At lave en klar forventningsafstemning med min nærmeste leder gør også, at jeg får involveret ham mere, end jeg ellers ville have gjort. Jeg glæder mig til det videre forløb”

Læs hvad Signe siger om forløbet, nu hvor hun har afsluttet det:

Jeg vurderer forløbet til en 10’er (hvor 1 = rigtig dårligt og 10 = fremragende). At deltage i dette forløb har givet mig fornyet motivation. Jeg har lært meget om mig selv, og så har jeg fået den support, der har gjort, at jeg har omsat faglig input til handling. Jeg er overrasket over, at forløbet er kommet til at handle meget mere om min personlige udvikling og mindre om den faglige opfølgning på konferencen. Og det har gjort indtryk på mig, at det var det, jeg havde brug for for at rykke mig fagligt.

Jeg er 100% sikker på, at hvis jeg ikke havde deltaget i dette forløb, så ville jeg ikke have brugt konferencen som andet end faglig inspiration, og jeg havde ikke igangsat det udviklingsprojekt, som vi nu er igang med. Jeg synes, at det der især har givet værdi for mig er, at Kristine har været så god til at se, hvem jeg er og har hjulpet mig med at sætte ord på. Det har fået mig til at tænke over min rolle i afdelingen.

Det har været fint, at der har været et krav til, at jeg selv skulle involvere min leder, og at vi har kunne tale om, hvordan jeg skulle gøre dette. Det afsluttende møde, hvor min leder deltog den sidste ½ time, var en rigtig god måde at afslutte processen. Og at jeg skulle dele mine fremtidige mål, er en god måde at fastholde den udvikling jeg har startet.

Jeg vil helt bestemt anbefale andre at deltage i forløbet – og har allerede gjort det!”

Signe Bohn-Jespersen, Clinical Document Manager, Clinical R&D, Ferring Pharmaceuticals A/S

Carina Nyhagen, som også fulgte forløbet ‘Fra Kursus til Kompetence’, udtaler:

“I have been following the process ’From Course to Competence’ in connection with a Project Management course. It has been a great experience for me, and I feel my belief in myself has improved, and I am more confident in using my knowledge about all the project processes included in project management. I am more project oriented with all my tasks, even when I am facing small tasks.

I am not sure I would be where I am today without the meetings with Kristine. Thank you!

I would absolutely recommend others to participate in the learning concept ‘From Course to Competence’.”

Carina Nyhagen, Manager, Clinical Operations,
Ferring Pharmaceuticals A/S

Mette Ravn, som ønskede en afdelingsdag med fokus på motivation, udtaler:

“Vi ønskede at tage en dag ud af kalenderen, hvor vi kunne være sammen og lære hinanden bedre at kende og samtidig fokusere på emnet motivation. For at få mest ud af dagen og holde fokus, valgte vi at få den tilrettelagt og styret af en professionel konsulent. Ved at vælge Kristine fik vi samtidig den kæmpe fordel, at hun kender vores arbejdsområde og ubesværet kunne sætte sig ind i vores hverdage og de udfordringer vi har.

Vi fik en fantastisk udbytterig dag, hvor vi alle lærte hinanden meget bedre at kende, hvad der motiverer og demotiverer os og hvordan vi reagerer når vi er pressede og når vi virkelig performer.

Det har været meget trygt og behageligt at arbejde sammen med Kristine. Hun er utrolig god til at lytte og meget empatisk. Alle følte sig trygge og respekterede og deltog med stor iver i øvelserne og diskussionerne. Det hele foregik på en meget professionel og diskret måde.

Jeg kan anbefale et samarbejde med Kristine til alle ledere, som interesserer sig for at forbedre arbejdsklimaet, sætte fokus på egen og medarbejdernes motivation og øge produktiviteten.

Vi var rigtig glade for dagen!”

Mette Ravn, Head of Data Management, Larix A/S

Heidi Rasmussen, som ønskede at kick-starte samarbejdet i en ny ledergruppe, udtaler:

“In connection with a member extension of the Manangement Group (adding  3 new members) we experienced and recognized a need for professional external support.

TurnThePage has been a key factor in kick starting a constructive cooperationship within this new Management constellation. With an intensive 1/2 day programe we were empowered with relevant theory about Management Groups and how to gain the most efficient teamwork going forward . Everyone was challenged to elaborate on own and colleagues personal competences in order to build up confidence within the group. This exercise was tailored after the theory of Appreciative Inquiry which will be a very important tool for everyone in the Management Group. One of the results  of a very constructive and intense 1/2 day was identification of 3 things that everyone will focus on in the future. These 3 areas will be subjects for further development and will be included as “a code of conduct” within the Management group.

Kristine Törnqvist has a very professional, skilled and listening approach which gives the necessary room for learning and personal development – for both the individual and the group.”

Heidi Rasmussen Group Director – Mobility and Relocation,
Partner Alfa Relocation Global Services A/S